Cabal --- کابل

Cabal --- کابل

کابل شبکه یونیکام
کابل شبکه یونیکام
1,609,000تومان

Network Cable Unicom SFTP Cat7A در سیستم های مداربسته معمولا طیف محدودی از کابل شبکه م.....

کابل شبکه یونیکام
کابل شبکه یونیکام
950,000تومان

 مشخصات فنی کابل شبکه یونیکام (Network Cable Unicom Cat6 FTP) نوع کابل: Cat6  .....

کابل شبکه یونیکام
کابل شبکه یونیکام
999,900تومان

 مشخصات فنی کابل شبکه یونیکام (Network Cable Unicom Cat5 SFTP) نوع کابل: Cat5 س.....

کابل شبکه یونیکام
کابل شبکه یونیکام
1,300,000تومان

کابل شبکه یونیکام (Network Cable Unicom Cat6 SFTP Outdoor) نوع: 4زوج Cat-6 SFTP outdoor شیلدا.....

کابل شبکه یونیکام
کابل شبکه یونیکام
1,065,000تومان

Network Cable Unicom CAT5e SFTP در شبکه های محلی از کابل به عنوان محیط انتقال و به منظ.....