Patch cord --- پچ کورد

Patch cord --- پچ کورد

پچ پنل یونیکام 16 پورت
پچ پنل یونیکام 16 پورت
213,000تومان

Patch Panel Unicom CAT6 16port وظیفه اصلی پچ پنل این هست که بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهی.....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
24,000تومان

Patch Cable Unicom Cat6 SFTP 2M کابل شبکه یا پچ کورد به کابلهایی اطلاق می شود که از ان برای.....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
19,900تومان

Patch Cable Unicom UTP CAT6A 2M هر کابل به هم تابیده از هشت سیم تشکیل شده که برای کاهش تاثیرات ن.....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
15,000تومان

Patch Cable Unicom UTP CAT6 2M کابل شبکه یا پچ کابل به کابلهایی اطلاق می شود که از ان برای .....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
7,000تومان

Patch Cord Cat5e Unicom UTP 3m کابل شبکه UTP یکی از متداولترین کابل های استفاده شده در شبکه های .....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
4,300تومان

Patch Cord Cat5e Unicom UTP 0.5m کابل‌ شبکه کتگوری ۵ نسبت به کابل‌های کت ۳ دارای ضعف کمتری هستند.....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
29,000تومان

Patch Cable Unicom Cat6A SFTP 2M کابل شبکه یا پچ کورد  به کابلهایی اطلاق می شود که از .....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
13,000تومان

Patch Cord Cat5e Unicom UTP 5m کابل‌ شبکه کتگوری ۵ نسبت به کابل‌های کت ۳ دارای ضعف کمتری هس.....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
20,000تومان

Patch Cable Unicom UTP CAT6A 3M کابل شبکه یا پچ کابل به کابلهایی اطلاق می شود که از ان برای.....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
15,900تومان

Patch Cable Unicom Cat6 SFTP 0.5M در سیستم های مداربسته معمولا طیف محدودی از کابل شبکه .....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
14,900تومان

Patch Cable Unicom UTP CAT6 3M در سیستم های مداربسته معمولا طیف محدودی از کابل شبکه مو.....

پچ کورد یونیکام
پچ کورد یونیکام
25,000تومان

Patch Cable Unicom Cat6 SFTP 1M هر کابل به هم تابیده از هشت سیم تشکیل شده که برای کاهش.....