تصحیح جستجو

فیبر MT Connect برندرکس
فیبر MT Connect برندرکس
1,250,000تومان

Fibre system MT Connect Brandrex PRE-Terrminated فیبر نوری یا تار نوری Optical Fiber رشته ب.....

فیبر MT Connect برندرکس
فیبر MT Connect برندرکس
1,999,900تومان

Fibre system MT Connect Brandrex PRE-Terrminated فیبر نوری یا تار نوری Optical Fiber رشته ب.....

فیبر MT Connect برندرکس
فیبر MT Connect برندرکس
2,656,000تومان

Fibre system MT Connect Brandrex PRE-Terrminated کابل فیبر نوری ، رشته ای از تارهای بسیار ن.....

فیبر MT Connect برندرکس
فیبر MT Connect برندرکس
2,899,000تومان

Fibre system MT Connect Brandrex PRE-Terrminated کابل فیبر نوری ، رشته ای از تارهای بسیار ن.....

فیبر MT Connect برندرکس
فیبر MT Connect برندرکس
0تومان

Fibre system MT Connect Brandrex PRE-Terrminated فیبر نوری یكی از محیط های انتقال داده با س.....

پچ کورد برندرکس
پچ کورد برندرکس
11,900تومان

Patch Cord Brandrex Cat6 PLus UTP در سیستم های مداربسته معمولا طیف محدودی از کابل شبکه .....

پچ کورد برندرکس CAT6 Plus UTP 1M
پچ کورد برندرکس CAT6 Plus UTP 1M
6,900تومان

Patch Cord Brandrex Cat6 PLus UTP درشبکه های محلی از کابل شبکه  به عنوان محیط انتقال و.....

پچ کورد برندرکس CAT6 Plus UTP 3M
پچ کورد برندرکس CAT6 Plus UTP 3M
9,900تومان

Patch Cord Brandrex Cat6 PLus UTP در سیستم های مداربسته معمولا طیف محدودی از کابل شبکه .....

پچ کورد فیبر نوری برندرکس
پچ کورد فیبر نوری برندرکس
105,000تومان

Optical Fibre Patch Cord Brandrex LC-SC فیبر نوری یا تار نوری Optical Fiber رشته باریک و بل.....

پچ کورد فیبر نوری برندرکس
پچ کورد فیبر نوری برندرکس
110,000تومان

Optical Fibre Patch Cord Brandrex LC-LC فیبر نوری یكی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا .....

پچ کورد فیبر نوری برندرکس
پچ کورد فیبر نوری برندرکس
75,000تومان

Optical Fibre Patch Cord Brandrex SC-SC کابل شبکه به کابلهایی اطلاق می شود که از ان برای ان.....

پچ کورد فیبر نوری برندرکس
پچ کورد فیبر نوری برندرکس
105,000تومان

Optical Fibre Patch Cord Brandrex LC-LC OM3 فیبر نوری ، رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه ا.....