پچ کورد برندرکس
پچ کورد برندرکس
11,900تومان

Patch Cord Brandrex Cat6 PLus UTP در سیستم های مداربسته معمولا طیف محدودی از کابل شبکه .....

پچ کورد برندرکس CAT6 Plus UTP 1M
پچ کورد برندرکس CAT6 Plus UTP 1M
6,900تومان

Patch Cord Brandrex Cat6 PLus UTP درشبکه های محلی از کابل شبکه  به عنوان محیط انتقال و.....

پچ کورد برندرکس CAT6 Plus UTP 3M
پچ کورد برندرکس CAT6 Plus UTP 3M
9,900تومان

Patch Cord Brandrex Cat6 PLus UTP در سیستم های مداربسته معمولا طیف محدودی از کابل شبکه .....