دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل داهوا تحت شبکه
دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل داهوا تحت شبکه
0تومان

>1/4” 1Megapixel CMOS >H.264 & MJPEG dual-stream encoding  .....

دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل داهوا تحت شبکه
دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل داهوا تحت شبکه
0تومان

>1/4” 1Megapixel CMOS >H.264 encoding  >Max 25fps@720P)1280×720) >DWDR, Day/Ni.....

دوربین مداربسته 1.3 مگاپیکسل داهوا تحت شبکه
دوربین مداربسته 1.3 مگاپیکسل داهوا تحت شبکه
0تومان

> 1/3” 1.3Megapixel Aptina CMOS > H.264 & MJPEG dual-stream encoding > Max 15fps@1......

دوربین مداربسته 1.3 مگاپیکسل داهوا تحت شبکه
دوربین مداربسته 1.3 مگاپیکسل داهوا تحت شبکه
0تومان

>1/3” 2Megapixel progressive scan CMOS >H.264 & MJPEG dual-s.....

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا تحت شبکه
دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا تحت شبکه
0تومان

>1/3” 2Megapixel progressive scan CMOS >H.264 & MJPEG dual-s.....

دوربین مداربسته بولت 1 مگاپیکسل داهوا
دوربین مداربسته بولت 1 مگاپیکسل داهوا
0تومان

>1/4” 1Megapixel progressive scan CMOS >H.264&MJPEG dual-stream encoding >Max 25/30.....

دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
0تومان

>1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS >H.264&MJPEG dual-stream encoding  >2.....

دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
0تومان

• 1/3” 1.3Megapixel progressive scan Aptina CMOS • H.264 &MJPEG dual-st.....

دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
0تومان

>1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS >H.264 & MJPEG dual-stream encoding  >.....

دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
0تومان

>1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS >H.264&MJPEG triple-stream encoding  >.....

دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
0تومان

• 1/3” 1.3Megapixel progressive scan Aptina CMOS • H.264&MJPEG dual-stream encoding • 25/30f.....

دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
دوربین مداربسته بولت 1.3 مگاپیکسل داهوا
0تومان

>1/3” 1.3Megapixel progressive scan Aptina CMOS >H.264&MJPEG dual-stream encoding &g.....