Nas Storage --- ذخیره ساز

Nas Storage --- ذخیره ساز

تصحیح جستجو

ذخیره ساز NAS Storage QNAP TS-1279U-RP
ذخیره ساز NAS Storage QNAP TS-1279U-RP
13,635,000تومان

سرور ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ NAS Storage QNAP TS-1279U-RP Specifications Produc.....

ذخیره ساز NAS Storage QNAP TS-1279U-RP
ذخیره ساز NAS Storage QNAP TS-1279U-RP
13,620,000تومان

سرور ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ NAS Storage QNAP TS-1279U-RP Specifications Produc.....

ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage Qnap
ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage Qnap
33,099,000تومان

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ Qnap NAS Storage TS-EC1679U-SAS-RP ابعاد: 130 × 442.4.....

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ  TS-1279U-RP
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1279U-RP
13,590,000تومان

سرور ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ NAS Storage QNAP TS-1279U-RP Specifications Produc.....

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ  TS-EC2480U-RP
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-EC2480U-RP
24,999,000تومان

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ ای سی 2480 یو (QNAP NAS Storage TS-EC2480U-RP) 24-bay network atta.....

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-210-VN2TB
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-210-VN2TB
1,315,000تومان

NAS Storage Qnap HS-210-VN2TB ذخیره ساز تحت شبکه مدل HS-210 دستگاه قدرتمندی است که از رابط .....

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-210-VN3TB
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-210-VN3TB
1,405,000تومان

NAS Storage Qnap HS-210-VN3TB ذخیره ساز تحت شبکه مدل HS-210 دستگاه قدرتمندی است که از رابط .....

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-210-VN4TB
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-210-VN4TB
1,654,000تومان

NAS Storage Qnap HS-210-VN4TB ذخیره ساز تحت شبکه مدل HS-210 دستگاه قدرتمندی است که از رابط .....

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-210-VN6TB
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-210-VN6TB
1,825,000تومان

NAS Storage Qnap HS-210-VN6TB ذخیره ساز تحت شبکه مدل HS-210 دستگاه قدرتمندی است که از رابط .....

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-251-2G-VN2TB
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-251-2G-VN2TB
2,379,000تومان

NAS Storage Qnap HS-251-2G-VN2TB ذخیره ساز تحت شبکه مدل HS-251-2G دارای ویژگی های بارزی است.....

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-251-2G-VN4TB
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-251-2G-VN4TB
2,730,000تومان

NAS Storage Qnap HS-251-2G-VN4TB ذخیره ساز تحت شبکه مدل HS-251-2G دستگاه قدرتمندی که رابط ک.....

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-251-VN2TB
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-251-VN2TB
2,245,000تومان

NAS Storage Qnap HS-251-VN2TB ذخیره ساز تحت شبکه مدل HS-251 دستگاه قدرتمندی که از رابط کارب.....