تجهیزات روشنایی

تجهیزات روشنایی

چراغ دکل
چراغ دکل
0تومان

چراغ دکل جهت مشخص شدن ارتفاع و محل دکل در شب می‌باشد تا هواپيماها و بالگردها .....