دوربین مداربسته آنالوگ دام گرین تلکام ZWM
دوربین مداربسته آنالوگ دام گرین تلکام ZWM
75,000تومان

Camera Analog IR Dome GreenTelecom ZWM اصطلاح دام (Dome) به معنای گنبد است. همانطور که از معنای .....

دوربین مداربسته آنالوگ دام گرین تلکام ZWP
دوربین مداربسته آنالوگ دام گرین تلکام ZWP
60,000تومان

Camera Analog IR Dome GreenTelecom ZWP دوربین های مداربسته دام دوربین های نیمه کروی یا گنبد.....