دکل منوپل

دکل منوپل

دکل منوپل
دکل منوپل
0تومان

دکل منوپل:    دکل‌های تک‌پایه یا مونوپل: این دکل‌ها با مقاطع چند وجهی ساخته می‌شود. ا.....